Học tập Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Chính quyền cơ quan tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham gia học tập Chuyên đề toàn khóa có các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan và toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của Sở Ngoại vụ.

 Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Chi bộ giới thiệu, truyền đạt Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Qua nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Sở Ngoại vụ nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Ngoại vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tác giả:Hoàng Tùng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 2,564
  • Tất cả: 294,858
Đăng nhập