Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với Chi ủy chi bộ Sở Ngoại vụ

    Sáng ngày 17.9.2021 Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Tải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Chi ủy chi bộ Sở Ngoại vụ.

    Chi ủy chi bộ Sở Ngoại vụ đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay Chi ủy, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan; duy trì đảm bảo việc chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, chuyên đề; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối; đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng chống tham nhũng; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm công tác phát triển đảng viên; lãnh đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, đảng viên; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ Sở Ngoại vụ từ đầu năm 2021 đến nay. Đồng thời đề nghị Chi ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng, các bài nói chuyện, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cuộc họp đến cán bộ, đảng viên; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề 2021 và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm của Chi bộ để có giải pháp kịp thời với những nhiệm vụ, chỉ tiêu còn chậm tiến độ; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XV; 05 Đề án và 01 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

       

 

 

 

 

 

Tác giả:Chi ủy chi bộ Sở Ngoại vụ
Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 2,523
  • Tất cả: 294,817
Đăng nhập