Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2972/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2021
Ngày hiệu lực 02/12/2021
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2972 (1).pdf
Văn bản mới