Qu Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 2407/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Qu Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2407 (1).pdf
Văn bản mới