Ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua"Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sơn La" giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1109/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua"Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sơn La" giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1109 (1).pdf

Văn bản mới