Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
Số ký hiệu văn bản 113/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày hiệu lực 16/10/2018
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm sngoaivu
Văn bản mới