Mở lại hoạt động một số cửa khẩu biên giới giữa tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) để phục vụ thông quan hàng hoá thường xuyên

    Trong năm 2020 và 2021, để phòng chống dịch Covid-19, phía Lào quyết định ngừng hoạt động của hầu hết các cửa khẩu biên giới. Chính sách này đã khiến cho giao thương hàng hoá giữa Việt Nam và Lào bị ngưng trệ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu

    Nhằm thúc đẩy giao thương qua biên giới, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do tác động của dịch Covid-19 kéo dài gây ra, Chính phủ Việt Nam chủ trương duy trì bình thường hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới đất liền. Theo đề nghị của tỉnh Hủa Phăn về việc tạo điều kiện tiêu thụ một số loại nông sản sang thị trường Việt Nam qua một số cửa khẩu trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương có liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã thống nhất với tỉnh Hủa Phăn thực hiện các đợt mở cửa khẩu để xuất, nhập nông sản và một số hàng hoá thiết yếu giữa hai tỉnh với điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối nắm, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Sơn La để phối hợp triển khai thực hiện.

Cửa khẩu chính Chiềng Khương, huyện Sông Mã

    Ngày 03/3/2022, Bộ Ngoại giao Việt Nam có văn bản số 708/BNG-UBBG về việc thông báo phía Lào nhất trí cho phép thực hiện thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu trở lại qua cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ, theo đó Bộ Ngoại giao đề nghị các địa phương sớm thống nhất với chính quyền tỉnh đối diện phía Lào về danh sách và thời điểm mở lại các cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ để phục vụ việc trao đổi, thông quan hàng hoá thường xuyên; ngày 10/3/2022 Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà DCND Lào có Công văn số 375/SNV.HP về việc mở lại cặp cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ giữa tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Sơn La, theo đó tỉnh Hủa Phăn đề nghị mở lại các cặp cửa khẩu chính: Pa Háng - Lóng Sập, Bản Đán - Chiềng Khương và cặp cửa khẩu phụ Mường Pợ - Nậm Lạnh kể từ ngày 01/4/2022 để phục vụ việc trao đổi, thông quan hàng hoá thường xuyên.

Cửa khẩu phụ Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

    Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 1886/UBND-NC ngày 30/6/2021, được uỷ quyền của UBND tỉnh, Sở Ngoại đã phối hợp với các ngành liên quan, trao đổi thống nhất với tỉnh Hủa Phăn về việc tỉnh Sơn La thống nhất việc thông quan hàng hoá thường xuyên các cặp cửa khẩu: Lóng Sập - Pa Háng, Chiềng Khương - Bản Đán, Nậm Lạnh - Mường Pợ kể từ ngày 01/4/2022 với điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, góp phần từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương hai bên biên giới./.

Tác giả:Sa Văn Sơn
Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 2,568
  • Tất cả: 294,862
Đăng nhập