Thông Báo

    Thực hiện Công văn số 3304/UBND-NC ngày 05/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, yêu cầu của người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về đầu mối tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, yêu cầu của người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn, hỗ trợ ban đầu trong tình huống khẩn cấp, như sau:
Đầu mối tiếp nhận thông tin 24/7: Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Số 47, đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

     Điệnthoại: 0212.3852086

     Fax: 02123.855.761

     Email:ngoaivusonla@gmail.com

     Website: https://songoaivu.sonla.gov.vn

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo để Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và liên hệ.

NOTICE

    According to the official letter No. 3304/UBND-NC dated 5th October, 2021 issued by Provincial People’s Committee of Son La province on establishment of focal point to receive informations, reflections, recommendations and requests of foreigners living in the province. The Department of Foreign Affairs respectfully inform the agencies, businesses, organizations, individuals of the contact point receiving information, reflections, recommendations and requests from foreigners living in Son La province on the prevention and control of Covid-19 pandemic, supply guidance and initial support in emergency situtation, as follows:

    The contact point available 24/7: Department of Foreign Affairs of Son La province.

    Address: No. 47, Hoang Quoc Viet street, Son La city, Son La province.

    Phone: 0212. 3852086 Fax: 02123. 855 761

    Email: ngoaivusonla@gmail.com Website: https://songoaivu.sonla.gov.vn.

    The Department of Foreign Affairs of Sơn La province respectfully inform agencies, organizations and individuals./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 2,559
  • Tất cả: 294,853
Đăng nhập