Sơ đồ tổ chức

 

1. Đồng chí Cầm Văn Phương - Giám đốc sở:

- Chỉ đạo chung toàn bộ các lĩnh vực công tác của ngành, các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao và những nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền quản lý, thực hiện.

- Là người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Chủ tịch các Hội đồng của cơ quan

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác dân vận, dân chủ; công tác thanh tra; công tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA).

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ tài khoản của cơ quan.

2. Đồng chí Quàng Thị Thinh - Phó Giám đốc sở 

Giúp Giám đốc sở trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

- Các nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Văn phòng sở trừ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác thanh tra, dân chủ, dân vận.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

-  Trực tiếp phụ trách Văn phòng sở.

- Được ủy quyền chủ tài khoản của cơ quan.

3. Đồng chí Nguyễn Văn May - Phó Giám đốc sở 

Giúp Giám đốc sở trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

- Công tác lễ tân, lãnh sự; công tác đoàn vào, đoàn ra; phối hợp quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác thông tin đối ngoại, kinh tế đối ngoại, công tác văn hóa đối ngoại.

- Công tác hợp tác quốc tế bao gồm: Hợp tác với các tỉnh của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; hợp tác với vùng, địa phương của các quốc gia trên thế giới; các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO).

- Công tác vận động, tiếp nhận, quản lý các dự án viện trợ, các khoản tài trợ phi dự án do các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Đại sứ quán các nước và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tài trợ.

-  Trực tiếp phụ trách Phòng Lãnh sự và Hợp tác quốc tế

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

4. Đồng chí Nguyễn Anh Tú - Phó Giám đốc sở 

Giúp Giám đốc sở trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

- Công tác quản lý nhà nước về biên giới; thực hiện Thoả thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của liên hợp quốc.

-  Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý biên giới.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

- Được ủy quyền chủ tài khoản của cơ quan.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 2,543
  • Tất cả: 294,837
Đăng nhập