Đường dây nóng: 022 3850 384
TIN XEM NHIỀU
VIDEO - CLIP
Không có video - Upload lại link
LIÊN KẾT WEBSITE

GIỚI THIỆU CHUNG

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH SƠN LA - QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Sơn La là một tỉnh biên giới với 250 km đường biên giáp với các tỉnh: Hủa Phăn, Luông Pha Bang - Nước Cộng hòa DCND Lào; nằm ở vị trí địa lí có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, là trung tâm của các tỉnh Tây Bắc Việt Nam, nằm ở trung tâm của hành lang Đông - Tây nối liền các tỉnh phía Bắc của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào, trên tuyến giao thông quan trọng đi các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Myanma, Nam Trung Quốc. Như một tất yếu khách quan, quan hệ đối ngoại của tỉnh Sơn Laluôn được chú trọng, quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà, trước hết là quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tỉnh của Cộng hòa DCND Lào, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới với tỉnh Sơn La.

Năm 1967, thực hiện nhiệm vụ của trung ương giao, tỉnh Sơn La đã thành lập bộ phận theo dõi  công tác C trực thuộc Văn phòng UB tỉnh. Đến năm 1969 Ban Miền Tây tỉnh Sơn La được thành lập sau này đổi tên thành Ban Công tác C - Kiêm Ngoại vụ tỉnh Sơn La. Có thể nói đây là cơ quan làm công tác đối ngoại đầu tiên của tỉnh Sơn La và có thể được xem là tiền thân của Sở Ngoại vụ hiện nay. Nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan Ngoại vụ địa phương giai đoạn này là triển khai thực hiện công tác viện trợ giúp Cộng hòa DCND Lào do trung ương giao và cấp kinh phí thực hiện(chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí viện trợ cho Lào…). Ở trung ương thành lập Ủy ban liên lạc Kinh tế - Văn hóa với Lào và Căm Pu Chia - thường được gọi là “Ban miền Tây Trung ương”. Thời kì này trung ương giao cho tỉnh Sơn La kết nghĩa và hợp tác giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn là nhiệm vụ chủ yếu; đến những năm 1980 trung ương có giao triển khai một số nhiệm vụ trung khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô.
 Năm 1984, Chính phủ hai nước: Việt Nam - Lào thống nhất giao cho tỉnh Sơn La và tỉnh Bò Kẹo(là tỉnh mới được thành lập, tách ra từ tỉnh Luông Nạm Thà) triển khai kí kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Năm 1985 biên bản ghi nhớ nội dung hợp tác được kí giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Bò Kẹo, hai tỉnh chính thức là tỉnh kết nghĩa cho đến nay.
Năm 1989 trước yêu cầu công tác đối ngoại tình hình mới, Ban Công tác C - Kiêm Ngoại vụ tỉnh Sơn La được giải thể, sáp nhập với Ủy ban Kế hoạch nhà nước tỉnh, thành lập một bộ phận chuyên theo dõi hợp tác với Lào.
Từ năm 1990 đến nay, trước yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại trong từng giai đoạn, cơ quan Ngoại vụ địa phương được quan tâm củng cố dần từng bước:
-Từ năm  1989 thành lập Ban Ngoại vụ thuộc Văn Phòng UBND tỉnh
- Từ năm 1991 đến năm 2000 thành lập Phòng Ngoại vụ tỉnh Sơn La trực thuộc UBND tỉnh
- Từ năm 2000 đến năm 2003 thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh
- Từ năm 2003 đến năm 2005 thành lập Ban Biên giới và Ngoại vụ tỉnh trên cơ sở sáp nhập Phòng Ngoại vụ và Ban Biên giới tỉnh
- Năm 2005 Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La chính thức được thành lập
Mặc dù nhiều lần thay đối về quy mô, tên gọi, cơ cấu tổ chức và bộ máy nhưng chức năng chính của đơn vị không thay đổi, là cơ quan tham mưu giúp việc cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương về công tác đối ngoại; trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước về công tác đối ngoại trên địa bàn với23 nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ, được cụ thể hóa tại nhiều văn bản quy định của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ quan Ngoại vụ tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Cấp ủy, Chính quyền địa phương; sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoai giao, các Bộ/Ban/Ngành và đơn vị liên quan của trung ương; sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả các các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Trong những năm qua, Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La luôn đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, những kết quả đạt được trong lĩnh vực đối ngoại đã thiết thực góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong thời kì mới: Tỉnh Sơn La từ chỗ chỉ có quan hệ hữu nghị và hợp tác với 01 tỉnh đến nay đã có quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 9 tỉnh của Cộng hòa DCND Lào; có quan hệ hợp tác với 15 Cơ quan Đại diện Ngoại giao tại Việt Nam; từ năm 2000 đến nay có trên 70 tổ chức phi chính phủ nước ngoài(PCPNN) có hoạt động tài trợ cho tỉnh Sơn La thông qua các chương tỉnh, dự án, khoản viện trợ với nguồn kinh phí tài trợ hàng trăm tỉ đồng, hiện có 18 tổ chức PCPNN đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh; quan hệ hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các địa phương, các vùng và các đối tác của các quốc gia trong và ngoài khu vực ngày càng được lãnh đạo tỉnh chú trọng, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế khai thác tiềm năng thế mạnh góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ ngày càng cao của thời kì hội nhập quốc tế sâu, rộng cơ quan Ngoại vụ địa phương tỉnh Sơn La cần tiếp tục được quan tâm đầu tư trên một số lĩnh vực:
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũcán bộ, công chức của Sở có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, đủ năng lực đáp ứng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác (phương tiện, trang thiết bị văn phòng)./.

Cầm Văn Phương - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

 

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
ALBUM ẢNH
THỐNG KÊ
Đang truy cập:1
Hôm nay:1
Hôm qua:5
Trong Tháng:267
Tổng số: 96317