Nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2021, Chi bộ phối hợp với Chính quyền cơ quan Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dự hội nghị có các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan và toàn thể đảng viên, công chức của Sở Ngoại vụ.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở

truyền đạt nội dung chuyên đề 2, 4, 5 tại hội nghị

Trong thời gian một ngày rưỡi làm việc, hội nghị đã được học tập, nghiên cứu và quán triệt 05 nội dung chuyên đề gồm: (1) Báo cáo chính trị của Ban Châp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (4) Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; (5) Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 

Đồng chí Quàng Thị Thinh, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở

truyền đạt nội dung chuyên đề 1, 3 và kết luận hội nghị

Kết thúc chương trình hội nghị, Chi bộ giao toàn thể đảng viên, công chức viết Bản thu hoạch kết quả nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đồng chí đảng viên, công chức đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19./.

Tác giả:Sa Văn Sơn
Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 1,969
  • Tất cả: 178,497
Đăng nhập